SON MÀU KIÊM DƯỠNG

Các loại son organic & natural được handmade tươi mới ! 98~100% Organic & Natural, Son màu kiêm Dưỡng, Không hương liệu hóa học, Không chất bảo quản, Ưu ái màu khoáng thiên nhiên. Thích hợp chomẹ bầu, da môi nhạy cảm hoặc muốn cải thiện thâm môi.

Showing 1–12 of 17 results