BẠN HÃY XÁC NHẬN LẠI GIỎ HÀNG NHÉ ^^
Nếu nhận hàng ở Nhật hoặc nước khác:các sp định mua bên dưới phải có kí hiệu cờ Nhật  🇯🇵
Nếu nhận hàng ở VN:các sp định mua bên dưới phải có kí hiệu cờ VN  🇻🇳

NỘI DUNG GIỎ HÀNG

CHỌN LOẠI TIỀN TỆ ỨNG VỚI QUỐC GIA NHẬN HÀNG (VND cho Việt Nam, JPY cho Nhật Bản, USD cho Mỹ và các nước khác)

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng